Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej CLKP II kadencji

W dniu 25 września 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji II kadencji. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Naukowej i przedstawiciele kierownictwa CLKP – Dyrektor CLKP insp. dr Waldemar Krawczyk, Zastępca Dyrektora CLKP insp. Małgorzata Kwietniewska, Zastępca Dyrektora CLKP mł. insp. Adam Frankowski i Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego kom. dr Renata Zbieć-Piekarska.

W skład Rady Naukowej CLKP wchodzą:

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Prorektor ds. Zasobów Ludzkich i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Paweł Krajewski

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

insp. dr Piotr Bogdalski

Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

insp. dr Roman Stawicki

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

prof. dr hab. Andrzej Pacut

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Mirosław Hakiel

Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

 

Henryk Juszczyk

 

główny specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

podinsp. dr Magdalena Spólnicka

 

główny specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

kom. dr Magdalena Dębska

 

starszy specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

dr Robert Bachliński

 

starszy specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

dr Kamil Januszkiewicz

specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

asp. Krzysztof Biskup

 

specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Powrót na górę strony