Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Udział kierownictwa CLKP w uroczystości zakończenia projektu

W dniu 27 sierpnia 2015 roku w Auli prof. W. Grzywo-Dąbrowskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Minister Zdrowia prof. dr hab. n. med. Marian Zembala i JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk.

W spotkaniu wzięli udział  Zastępcy Dyrektora CLKP – insp. Małgorzata Kwietniewska i mł. insp. Adam Frankowski.
Celem głównym projektu było unowocześnienie bazy dydaktycznej uczelni oraz wspieranie rozwoju kierunku lekarsko-dentystycznego, poprawa jakości kształcenia w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej oraz Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury WUM poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej. Realizacja projektu pozwoliła na rozszerzenie działalności dydaktycznej zakładów.
Powrót na górę strony