Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przyznanie CLKP certyfikatu na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 na kolejne trzy lata

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji od 18 lipca 2003 roku legitymuje się przyznanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością za funkcjonujący system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji corocznie przeprowadza audity w nadzorze i monitoruje działalność instytucji, aby uzyskać dowody na spełnienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO 9001:2009 „Systemy zarzadzania jakością. Wymagania”.
Certyfikat wydawany jest na trzy lata, a warunkiem podtrzymania certyfikacji jest przeprowadzenie auditu odnowienia.
W dniach 28–29 lipca 2015 roku w CLKP miał miejsce audit odnowienia przeprowadzony przez auditorów z PCBC SA, w celu określenia stopnia spełnienia wymagań certyfikacyjnych, skuteczności doskonalenia systemu zarządzania jakością i kompetencji pracowników.
Podczas spotkania podsumowującego z kierownictwem CLKP auditorzy – dr inż. Wojciech Henrykowski i dr Joanna Tkaczyk – wysoko ocenili system zarządzania jakością oraz kompetencje techniczne biegłych. W związku z tym Komitet Techniczny PCBC SA przyznał naszemu Instytutowi certyfikat na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 na kolejne trzy lata, który oprócz wcześniej zdefiniowanych obszarów zawiera nowy, dotyczący realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z zakresu kryminalistyki.
 
Powrót na górę strony