Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP na wyższe stopnie policyjne oraz przyznanie funkcjonariuszom i pracownikom CLKP medali i odznak

W dniu 30 lipca 2015 roku w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość mianowania funkcjonariuszy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji na wyższe stopnie policyjne. Policjantom i pracownikom zatrudnionym w CLKP przyznane zostały również medale i odznaki za szczególne zasługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, długoletnią służbę, a także wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji.

Z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosława Schosslera odznaczenia medale i akty mianowania na stopnie policyjne odebrali:
Stopień podinspektora policji:
nadkom. Wiktor Dmitruk
nadkom. Edyta Kot
nadkom. Jerzy Pietkiewicz
nadkom. Artur Dębski
nadkom. Ewelina Połomska
 
Stopień nadkomisarza policji:
kom. Małgorzata Galarda
 
Stopień komisarza policji:
podkom. Jarosław Dyga
podkom. Marcin Lasota
 
Stopień aspiranta sztabowego policji:
st. asp. Marcin Kopeć
st. asp. Robert Jaworski
st. asp. Artur Buda
st. asp. Krzysztof Klemczak
 
Stopień starszego aspiranta policji:
asp. Michał Czujak 
asp. Marek Gałęziowski
asp. Dorota Koper
 
Stopień aspiranta policji:
mł. asp. Artur Motyka
mł. asp. Maria Szumilas 
 
Stopień sierżanta sztabowego policji:
st. sierż. Anna Zielińska-Długosz
 
Stopień starszego sierżanta policji:
sierż. Arleta Szwejkowska
sierż. Piotr Ziemka
 
Stopień sierżanta policji:
st. post. Hanna Ankiewicz
st. post. Konrad Ulijasz
st. post. Bożena Wysocka
 
Srebrną odznakę „Zasłużony Policjant”:
kom. Paweł Machalski 
asp. Małgorzata Walecka
 
Brązową odznakę „Zasłużony Policjant”:
mł. asp. Piotr Gajewski 
kom. Małgorzata Galarda
kom. Lech Stanisław Hyb
podinsp. Donata Gabriela Kłosowska
podkom. Robert Sławomir Mróz
kom. Renata Rodzik
 
Złoty Medal za Długoletnią Służbę:
nadkom. Marek Krzysztof Gosławski
 
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:
podinsp. Grzegorz Tadeusz Bogiel
 
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:
podinsp. Ewa Kartasińska
podinsp. Magdalena Maria Spólnicka 
 
Brązowy Medal za Zasługi dla Policji:
Jolanta Jóźwiak
Andrzej Matkowski
Bogumił Antoni Rydz
Powrót na górę strony