Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta attaché policyjnego Ambasady Rumunii w Warszawie w CLKP

Data publikacji 29.07.2015

W dniu 28 lipca 2015 roku attaché policyjny Ambasady Rumunii w Warszawie Virgiliu Pinteą złożył wizytę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

Podczas spotkania Dyrektora CLKP insp. dr. Waldemara Krawczyka z panem Virgiliu Pinteą omawiane były m.in. możliwości współpracy pomiędzy polską a rumuńską policją w zakresie szkoleń, w tym szkoleń dotyczących zwalczania nielegalnych laboratoriów narkotykowych. Attaché policyjny Ambasady Rumunii w Warszawie przekazał także wzory dokumentów urzędowych obowiązujących w Rumunii do Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP.
Powrót na górę strony