Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

90 lat kobiet w Policji

Data publikacji 23.07.2015

W dniu 23 lipca 2015 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "90 lat kobiet w Policji", nad którą patronat objęła Prezes Rady Ministrów RP.

Konferencja rozpoczęła się otwarciem wystawy pn. „90 lat Kobiet w Policji”. Na poczatku spotkania głos zabrały Pani Małgorzata Kidawa-Błońska - Marszałek Sejmu RP, Pani Elżbieta Radziszewska - Wicemarszałek Sejmu RP, Pani Teresa Piotrowska - Minister Spraw Wewnętrznych, Pani Bożena Szydłowska - Poseł na Sejm i Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet, Pani prof. Małgorzata Fuszara - Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz Pani nadinsp. Irena Doroszkiewicz - Komendant Wojewódzki Policji w Opolu. Następnie głos zabrał Pan gen. insp. Krzysztof Gajewski - Komendant Główny Policji.
Konferencja była znakomitą okazją do przypomnienia roli, jaką odegrały polskie funkcjonariuszki w dawnych strukturach Policji, i podkreślenia ich obecnego znaczenia w tej formacji. W czasie spotkania omawiano również zagadnienia dotyczące równouprawnienia płci w służbach mundurowych.
Powrót na górę strony