Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie robocze TRIADA - EXPERT w Warszawie

Data publikacji 28.05.2015

W dniach 26–28 maja 2015 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyło się spotkanie robocze w ramach porozumienia TRIADA dotyczące utworzenia elektronicznego czasopisma EXPERT oraz platformy wymiany informacji dla biegłych i techników kryminalistyki. Stanowiło ono jeden z etapów realizacji projektu „Enhacement of exchange of forensic information among law enforcement agencies – LEA information Exchange”.

Podczas spotkania zaprezentowana została struktura opracowanej w ramach projektu strony internetowej, uczestnicy otrzymali do niej dostęp administracyjny oraz zostali przeszkoleni w zakresie jej prowadzenia i obsługi. Ustalone zostały także harmonogram dalszych prac i wkład merytoryczny w zagospodarowanie strony internetowej i czasopisma poszczególnych beneficjentów projektu.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele policyjnych laboratoriów kryminalistycznych z Czech, ze Słowacji oraz z Polski.
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowały: naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, specjalista badawczo-techniczny Zakładu Biologii CLKP kom. dr Magdalena Dębska, specjalista Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP Katarzyna Machniak oraz specjalista Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP dr Krzysztofa Krowiranda.
Powrót na górę strony