Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta robocza administratorów aplikacji FAVI w siedzibie Europolu

W dniach 19–21 maja 2015 roku biegli z zakresu badań mechanoskopijnych z CLKP, laboratoriów kryminalistycznych KWP w Białymstoku, Poznaniu i Wrocławiu, przedstawiciele Biura Łączności i Informatyki KGP, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej przebywali w Europolu w Hadze.

Wizyta związana była z propozycją włączenia aplikacji Forensic Aid for Vehicle Identification – FAVI, zarządzanej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, do europolowskiej platformy European Platform for Experts.
Utworzona w Europolu platforma EPE ma na celu stworzenie jednego wspólnego obszaru dostępnego dla policyjnych ekspertów różnych specjalności z różnych krajów dzięki jednemu logowaniu do systemu. Użytkowane dotychczas aplikacje z zakresu identyfikacji pojazdów, takie jak: ADESVET, EuVID, FAVI, będą umieszczone w jednym miejscu i dostępne za pomocą jednego loginu i hasła. Idea takiego rozwiązania jest zbieżna z celami polskich policyjnych biegłych z zakresu mechanoskopii, których stanowisko było prezentowane na międzynarodowych konferencjach Europolu w 2012 roku oraz Interpolu w 2013 roku.
W trakcie spotkania ustalono, że w najbliższym okresie zostaną przeprowadzone próby techniczne w zakresie zastosowania takiego rozwiązania. Próby połączenia z platforma EPE zostaną wykonane przez specjalistów z Biura Łączności i Informatyki KGP. Spotkanie w Europolu zakończono przekazaniem przedstawicielowi Europolu bazy danych FAVI w wersji offline celem testowego umieszczenia tej aplikacji na platformie EPE. Pierwsze testowe uruchomienia aplikacji FAVI w wersji offline z poziomu platformy EPE zaplanowane jest jesienią 2015 roku. Dalsze prace, w tym uruchomienie aplikacji FAVI w wersji online z platformy EPE, zależne będą od przeprowadzonych testów w zakresie optymalizacji połączeń oraz warunków bezpieczeństwa zarówno platformy EPE, jak i programu FAVI. Docelowo zaplanowany jest dostęp do aplikacji FAVI z dwóch niezależnych adresów: dotychczasowego https://m.policja.gov.pl oraz nowego adresu https://epe.europol.europa.eu.
Kolejnym celem wizyty w Europolu był udział polskiej delegacji w treningu w zakresie zarzadzania platformą EPE. Ponadto w trakcie pobytu w Europolu polska delegacja została zaproszona do jednostki Policji w Rotterdamie na spotkanie robocze z funkcjonariuszami Policji holenderskiej zajmującymi się zwalczaniem przestępczości samochodowej. W trakcie spotkania zaprezentowano najnowsze urządzenia do pokonywania elektronicznych oraz mechanicznych fabrycznych zabezpieczeń pojazdów skonfiskowanych przez Policję holenderską.
Powrót na górę strony