Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze spotkanie grupy roboczej ekspertów ds. DVI w Budapeszcie (Węgry)

Data publikacji 30.04.2015

W dniach 28-30 kwietnia 2015 roku w siedzibie CEPOL-u Budapeszcie na Węgrzech odbyło się pierwsze z trzech planowanych spotkanie grupy roboczej ekspertów ds. DVI (Disaster Victim Identification - identyfikacji ofiar katastrof).

Wzięło w nim udział ośmiu przedstawicieli  krajów członkowskich UE (Belgii, Francji, Danii, Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Luksemburga oraz Polski), przedstawiciel Szwajcarii oraz przedstawiciel CEPOL-u. Spotkanie miało na celu utworzenie programu szkoleniowego dla zespołów DVI.
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowała biegła z Zakładu Biologii CLKP podinsp. Ewa Karasińska.
Powrót na górę strony