Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt „Bezpieczna Europa bez Granic”

Data publikacji 11.05.2015

W okresie od 2 stycznia 2015 do 31 marca 2016 roku biegli z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych oraz Zakładu Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji biorą udział w projekcie szkoleniowym „Bezpieczna Europa bez Granic” dofinansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach umowy grantowej Nr 6/NMF/2014. Liderem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest organizacja 11 specjalistycznych szkoleń z zakresu informatyki śledczej dla 90 funkcjonariuszy i pracowników laboratoriów kryminalistycznych i wywiadu kryminalnego z wybranych jednostek KWP z Polski.
Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy Policji z dziedziny informatyki śledczej oraz badań elektronicznych podzespołów samochodowych.
Stały dynamiczny rozwój sieci, aplikacji informatycznych, elektronicznych urządzeń, w tym elektronicznych podzespołów samochodowych, powoduje konieczność sukcesywnego zdobywania wiadomości i umiejętności przez funkcjonariuszy i pracowników Policji. W celu prawidłowego wykrywania i zwalczania przestępstw z tego obszaru jednostki Policji prowadzą specjalistyczne szkolenia pozwalające na skuteczne wykrywanie i zwalczanie tego rodzaju zagrożeń. W przedstawionym projekcie funkcjonariusze i pracownicy Policji wezmą udział w szkoleniach, w których podmioty zewnętrzne z Polski (specjalistyczne laboratoria, instytucje, prywatni przedsiębiorcy) podzielą się wiedzą i osiągnięciami a także przeszkolą uczestników spotkań z zakresu najnowszych technologii informatycznych i elektroniki samochodowej. Cykl przeprowadzonych szkoleń zapewni właściwy poziom specjalistycznej wiedzy informatycznej w laboratoriach policyjnych oraz jednostkach Policji zajmujących się zwalczaniem tego rodzaju przestępczości.
Większość zaplanowanych szkoleń/spotkań zostanie przeprowadzona w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu.
Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w zaplanowanych szkoleniach weźmie udział 6 biegłych.
Informacje dotyczące realizacji powyższego szkolenia można również znaleźć na stronie KWP w Łodzi.
Powrót na górę strony