Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium naukowe poświęcone roli pierwiastków ziem rzadkich w zagadnieniach chemii sądowej na UAM w Poznaniu

W dniu 5 maja 2015 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się seminarium naukowe poświęcone roli pierwiastków ziem rzadkich w zagadnieniach chemii sądowej.

Seminarium otworzył i prowadził kierownik Zakładu Ziem Rzadkich Wydziału Chemii UAM w Poznaniu prof. dr hab. Stefan Lis, który przedstawił referat pt. „Pierwiastki ziem rzadkich w badaniach naukowych, nanomateriałach i zaawansowanych technologiach”. Kolejny prelegent dr Tomasz Grzyb przybliżył teoretyczne podstawy zjawisk up-conversion (emisja anty-Stockesowska) i afterglow (przedłużona luminescencja) oraz możliwości ich wykorzystania w naukach przyrodniczych. Dr hab. inż. Piotr Kulpiński z Politechniki Łódzkiej przedstawił dorobek naukowy Katedry Włókien Sztucznych dotyczący możliwości wykorzystania funkcjonalizowanych nanomateriałów na bazie ziem rzadkich w różnych zastosowaniach, w tym zabezpieczaniu dokumentów. Na koniec magistrantka w Zakładzie Ziem Rzadkich pani Aleksandra Bartkowiak przedstawiła referat pt. „Rola pierwiastków ziem rzadkich w badaniach daktyloskopijnych”, w którym wskazała nowe możliwości wykorzystania nanocząstek funkcjonalizowanych pod kątem detekcji metabolitów narkotyków bądź innych związków chemicznych obecnych w substancji śladotwórczej.
Ze strony Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor CLKP insp. dr Waldemar Krawczyk, Kierownik Zakładu Daktyloskopii CLKP mł. insp. dr Krzysztof Borkowski, a także biegli: podinsp. Anita Czerwińska z Zakładu Chemii CLKP oraz kom. Tomasz Szczepański z Zakładu Daktyloskopii CLKP.
Tematyka seminarium pokrywała się z aktywnością badawczą prowadzoną od wielu lat przez Zakład Daktyloskopii CLKP dotyczącą zagadnień związanych z luminescencją opóźnioną i technikami czasowo-rozdzielczymi, wykorzystywanymi m.in. w zrealizowanym projekcie badawczo-rozwojowym pt. „Zastosowanie nowych odczynników chemicznych do ujawniania śladów daktyloskopijnych na różnych podłożach metodą luminescencji opóźnionej w zakresie promieniowania od UV do NIR” sfinansowanego przez NCBR w ramach I konkursu na rzecz obronności i bezpieczeństwa.
Zainicjowane seminarium otworzyło kierunek współpracy w zakresie wykorzystania wiedzy i doświadczenia zarówno Zakładu Ziem Rzadkich Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w obszarze realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych.
 
Powrót na górę strony