Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie biegłych z zakresu badań mikrośladów w ramach porozumienia TRIADA

W dniach od 27–29 kwietnia 2015 roku w Pradze (Czechy) w ramach porozumienia TRIADA odbyło się spotkanie polskich, czeskich i słowackich biegłych z zakresu badań mikrośladów.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z badaniem wyrobów włókienniczych i lakierów, a także technikami i metodami wykorzystywanymi rutynowo w analizie tego typu śladów. W trakcie spotkania poruszono istotną kwestię, jaką jest końcowe wnioskowanie, kluczowe w opiniach kryminalistycznych zleconych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Omówione zostały również procedury z zakresu kontroli jakości, które obowiązują w laboratoriach polskim, czeskim i słowackim.
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowały biegłe z zakresu badań mikrośladów podinsp. Katarzyna Razarenkow i asp. Aneta Czapnik.
Powrót na górę strony