Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe poświęcone aplikacji „Forensic Aid for Vehicle Identification – FAVI”

W dniach 28–30 kwietnia 2015 roku w Ośrodku Szkoleniowym Centrum Usług Logistycznych „Olimpia” w Poznaniu zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe poświęcone aplikacji „Forensic Aid for Vehicle Identification – FAVI” dedykowane zwalczaniu przestępczości samochodowej. Organizatorem spotkania był Zakład Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Przedmiotowe warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z nowymi zasadami działania systemu FAVI, kierunkami rozwoju aplikacji, obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Zajęcia miały charakter wykładów i ćwiczeń praktycznych; były prowadzone w języku angielskim.
W warsztach udział wzięło 50 uczestników, w tym 20 z 8 krajów europejskich. Byli to przedstawiciele Centrum Badań Kryminalistycznych Litwy, Ministerstwa Sprawiedliwości Łotwy, policji białoruskiej, policji czeskiej, policji słowackiej, policji mołdawskiej, policji niemieckiej, Komendy Głównej SG, Centrum Szkolenia SG, Placówki SG w Augustowie, Placówki SG w Kuźnicy Białostockiej, Placówki SG w Chełmie, Placówki SG w Przemyślu, Biura Łączności i Informatyki KGP, WSPol w Szczytnie oraz laboratoriów kryminalistycznych KWP i KSP.
Podczas warsztatów został uruchomiony katalog o nazwie Documents zawierający obecnie wzory dokumentów prawa jazdy wydawane w różnych krajach. W przyszłości katalog zostanie rozudowany o inne dokumenty pojazdów.
Powrót na górę strony