Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

19. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

W dniu 9 maja (sobota) 2015 roku w godzinach 11:00-20:00 na Stadionie Narodowym odbył się 19. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

Rok 2015 został przez ONZ ogłoszony Rokiem Światła. Kierując się tą decyzją, organizatorzy 19. Pikniku Naukowego za temat przewodni również obrali światło. Więcej informacji na stronie 19. Pikniku Naukowego.
 
W Pikniku Naukowym, jak co roku, wzięło udział Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, prezentując pracę biegłych związaną z użyciem światła we wszystkich zakładach merytorycznych.
Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP przedstawił:
 • wykorzystanie światła w badaniach antroposkopijnych i komputerowych
 • omówienie zagadnienia rekonstrukcji prawdopodobnego wyglądu twarzy na postawie czaszki lub zdjęć denata
 • pokaz oraz omówienie takich czynności, jak odzyskiwanie danych usuniętych z cyfrowych nośników danych: karty SIM, dyski twarde, pamięci FLASH
 • omówienie możliwości identyfikacji osób i rzeczy na podstawie dokumentacji fotograficznej sporządzonej z zapisów wideo, np. kamer monitoringu
Zakład Broni i Mechanoskopii CLKP przedstawił:
 • filmowanie szybką kamerą zjawiska rykoszetów
 • prezentację multimedialną pokazującą wystrzelenie pocisku oraz sfilmowanie go kamerą szybkich zdjęć
 • pokaz endoskopu do badania miejsc niedostępnych lufy pistoletu
Zakład Daktyloskopii CLKP przedstawił:
 • wykorzystanie różnych źródeł światła w ujawnianiu śladów daktyloskopijnych
 • metody służące poprawie czytelności, zabezpieczeniu i ujawnianiu śladów daktyloskopijnych
 • pokaz ujawniania śladów z wykorzystaniem latarek UV w zaciemnionym pomieszczeniu
 • pokaz daktyloskopowania osób oraz ujawnianie śladów za pomocą proszków daktyloskopijnych
Zakład Chemii CLKP przedstawił:
 • wykorzystanie różnych źródeł światła w badaniach chemicznych
 • pokaz spalania niewielkich mas pirotechnicznych kolorowego ognia
 • pokaz fluorescencyjnych środków znakujących (pułapek kryminalistycznych) w  postaci kredek i proszków (dodatkowa atrakcja pokazu w postaci przenośnej lampy UV)
 • pokaz atrap urządzeń wybuchowych, odłamków pozostających po wybuchu takich urządzeń oraz skutków działania na obiekty (np. zniszczony dwuteownik)
Zakład Biologii CLKP przedstawił:
 • pokaz multimedialny dotyczący osiągnięć zakładu
 • omówienie rodzajów śladów będących obiektami badań biologicznych
 • opis mechanizmu powstawania plam krwawych na miejscu zdarzenia
Powrót na górę strony