Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie pierwszej kadencji Rady Naukowej CLKP

W dniu 30 kwietnia 2015 roku zakończyła się pierwsza kadencja (2011-2015) Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - instytutu badawczego.

W siedzibie CLKP przy Al. Ujazdowskich 7 w Warszawie odbyło się ostatnie posiedzenie kadencji Rady Naukowej na lata 2011-2015.
Za czteroletnią pracę osobom wchodzącym w skład Rady Naukowej podziękował Dyrektor CLKP insp. dr Waldemar Krawczyk.
Skład pierwszej kadencji Rady Naukowej CLKP podano poniżej.
 
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
Prorektor ds. Zasobów Ludzkich i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego
Przewodniczący Rady Naukowej
mgr inż. Henryk Juszczyk
Zakład Broni i Mechanoskopii CLKP
Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
kom. dr Magdalena Dębska
Zakład Biologii CLKP
Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
dr Robert Bachliński
Zakład Chemii CLKP
Sekretarz Rady Naukowej
insp. dr Piotr Bogdalski
Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Członek Rady Naukowej
mł. insp. dr Krzysztof Borkowski
Kierownik Zakładu Daktyloskopii CLKP
Członek Rady Naukowej
Mirosław Hakiel
Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSW
Członek Rady Naukowej
prof. dr hab. n. med. Paweł Krajewski
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Członek Rady Naukowej
insp. dr Roman Stawicki
Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Członek Rady Naukowej
prof. dr hab. Andrzej Pacut
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej
Członek Rady Naukowej
 podinsp. dr Magdalena Spólnicka
Zakład Biologii CLKP
Członek Rady Naukowej
kom. dr Renata Zbieć-Piekarska
Wydział Rozwoju Naukowego CLKP
Członek Rady Naukowej
Powrót na górę strony