Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych

W dniach 13–24 kwietnia 2015 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się pierwsza edycja szkolenia z zakresu likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych. Organizatorami szkolenia były Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji we współpracy z przedstawicielami CBŚP, SP w Pile, KSP oraz LK KWP w Białymstoku.

W szkoleniu udział wzięli biegli laboratoriów kryminalistycznych z zakresu badań chemicznych, technicy kryminalistyki oraz funkcjonariusze z pionu operacyjnego i dochodzeniowo-śledczego zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z czterech garnizonów: lubelskiego, opolskiego, podkarpackiego oraz zachodniopomorskiego.
W trakcie szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą między innymi wyposażenia nielegalnych laboratoriów, metod syntezy oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych i ich prekursorów. Zajęcia miały charakter zarówno wykładów, jak i ćwiczeń praktycznych realizowanych w centrum szkoleniowym ITCCCL w Legionowie.
 
Powrót na górę strony