Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XVII Krajowa Konferencja Ochrony Informacji i Kryptografii

Data publikacji 27.04.2015

W dniach 21-22 kwietnia 2015 roku w ośrodku konferencyjnym Magellan w Bronisławowie k. Tomaszowa Mazowieckiego odbyła się XVII Krajowa Konferencja Ochrony Informacji i Kryptografii.

XVII Krajowa Konferencja Ochrony Informacji i Kryptografii została objęta patronatem merytorycznym przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Konferencję  zorganizowała firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. Podczas jej trwania CLKP reprezentowali: mł. insp. dr Krzysztof Borkowski, nadkom. Edyta Kot, podinsp. Beata Krzemińska, kom. Tomasz Szczepański i Urszula Więckiewicz z Zakładu Daktyloskopii oraz kom. Dominika Słapczyńska z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych. Przedstawiciele CLKP wygłosili następujące prezentacje: „Biometria w kreowaniu bezpieczeństwa państwa”, „Akwizycja danych daktyloskopijnych w AFIS” i „Wykorzystanie systemu AFIS w pracy Policji i innych służb”.
Uczestnicy konferencji zapoznali się z najnowszymi rozwiązaniami podnoszącymi poziom zabezpieczania i ochrony informacji niejawnych, w szczególności  rozwiązań kryptograficznych i systemów zabezpieczania danych. Była ona również okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, z uwagi na udział przedstawicieli z organizacji państwowych i prywatnych biorących aktywny udział w realizacji działań na rzecz wzmacniania poczucia bezpieczeństwa państwa.
Powrót na górę strony