Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie funkcjonariuszy Policji

W dniu 29 maja 2015 roku na mocy porozumienia zawartego między Komendantem Głównym Policji a Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prezentacji opinii biegłego przed sądem.

Sześciogodzinne szkolenie dla ponad stu biegłych z laboratoriów kryminalistycznych z całego kraju przeprowadziła Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Ewa Gruza.
W szkoleniu wzięli także udział biegli z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
W otwarciu spotkania uczestniczył Dyrektor CLKP insp. dr Waldemar Krawczyk.
W dwóch szkoleniach przeprowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego udział wzięło ponad dwustu biegłych z całego kraju.
Powrót na górę strony