Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja "25 lat ustawy o Policji"

Data publikacji 23.04.2015

W dniu 23 kwietnia 2015 roku w Sejmie RP odbyła się zorganizowana wspólnie przez Parlamentarny Zespół ds. Służb Mundurowych i Komendanta Głównego Policji konferencja "25 lat ustawy o Policji".

Konferencję uroczyście otworzył Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, po czym głos zabrali Sekretarz Stanu w MSW Grzegorz Karpiński oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski. Dyskusji przewodził prof. dr hab. Piotr Majer.
Przedmiotem obrad były czasy transformacji ustrojowej, a także nowe zadania i wyzwania z nimi związane oraz ewaluacja ustawy o Policji. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci nauki, prawa oraz przedstawiciele środowiska policyjnego. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali Dyrektor CLKP insp. dr Waldemar Krawczyk, Zastępca Dyrektora CLKP mł. insp. Adam Frankowski oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP kom. dr. n. med. Renata Zbieć-Piekarska.
 
Powrót na górę strony