Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie przedstawicieli Centrum Naukowo-Badawczego Medycyny Sądowej z Armenii w CLKP

W dniach 13-24 kwietnia 2015 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbywa się szkolenie przedstawicieli Centrum Naukowo-Badawczego Medycyny Sądowej podległego Ministerstwu Zdrowia Republiki Armenii.

Uczestniczki szkolenia  - kierownik Departamentu Chemii CNBMS oraz ekspert tego departamentu - zapoznały się z wyposażeniem i metodami stosowanymi w badaniach narkotyków w Zakładzie Chemii CLKP, w tym w płynach ustrojowych, a także z zasadami funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnie z Normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz dokumentacją obowiązującą w Zakładzie Chemii w tym zakresie. Odbyły także wizytę w LK KWP zs. w Radomiu w celu zapoznania się z funkcjonowaniem pracowni, w której wykonuje się badania krwi na zawartość  środków działających podobnie do alkoholu.

Obecne szkolenie jest pierwszym z cyklu spotkaniem merytorycznym w ramach podjętej w 2013 roku współpracy między Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji a Centrum Naukowo-Badawczym Medycyny Sądowej podległym Ministerstwu Zdrowia Republiki Armenii.

Powrót na górę strony