Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Ambasadora Armenii w CLKP

W dniu 25 marca 2015 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji odwiedził Ambasador Republiki Armenii w Polsce Edgar Ghazaryan.

Podczas spotkania z Dyrektorem CLKP insp. dr. Waldemarem Krawczykiem podsumowana została dotychczasowa współpraca CLKP z Republiką Armenii oraz omówione zostały perspektywy współpracy w przyszłości.
Dotychczas w ramach współpracy bilateralnej z Armenią przedstawiciele strony polskiej odwiedzili Centrum Badawcze Medycyny Sądowej Armenii w Erywaniu, a także spotkali się z przedstawicielami armeńskiej policji, w tym z Komendantem Głównym Policji Vardanem V. Yeghiazaryanem. Podczas wizyty omawiane były tematy wspólnych projektów i szkoleń, a także możliwość wdrożenia systemu CODIS w ramach tworzenia bazy danych DNA w Armenii.
W 2015 roku planowana jest wizyta przedstawicieli Centrum Badawczego Medycyny Sądowej Armenii w Zakładzie Chemii CLKP, której celem będzie przeszkolenie biegłych z Armenii w zakresie nowoczesnych technik wykorzystywanych do analizy środków odurzających i substancji psychotropowych. W latach 2016–2017 przedstawiciele centrum będą uczestniczyć w cyklu szkoleń organizowanych przez Zakład Biologii CLKP.
Opisane przedsięwzięcia wpisują się w planowany przez CLKP udział w Programie Współpracy Policyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego (komponent „Forensics”) w zakresie zapewnienia szkoleń specjalistycznych dla biegłych z laboratoriów kryminalistycznych z Mołdawii i Armenii w latach 2015–2017.
Powrót na górę strony