Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta I Zastępcy Komendanta Głównego Policji w CLKP

W dniu 25 marca 2015 roku na zaproszenie Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr. Waldemara Krawczyka CLKP odwiedził I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler.

Podczas trwania wizyty nadinsp. Mirosław Schossler odbył spotkanie z dyrekcją CLKP oraz zwiedził laboratorium. Gość CLKP zapoznał się z pracą biegłych Zakładu Chemii oraz Zakładu Broni i Mechanoskopii.
Powrót na górę strony