Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W dniach 11–13 marca 2015 roku w Lizbonie w Portugalii odbyło się drugie spotkanie Grupy Projektowej ENFSI ds. Analizy Śladów Krwawych

Data publikacji 13.03.2015

Podczas spotkania opracowywano wytyczne postępowania przy analizie śladów krwawych (Best Practice Manual) oraz założenia testów biegłości (Proficiency Tests) dla biegłych z tej dziedziny kryminalistyki z instytutów wchodzących w skład ENFSI.

W spotkaniu jako reprezentant Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji uczestniczył dr Kamil Januszkiewicz, który jest członkiem komitetu sterującego na stanowisku sekretarza grupy.
Powrót na górę strony