Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Prof. Jorna Chi-Chung Yu z Sam Houston State University – SHSU (USA)

W dniu 20 marca 2015 r. prof. Jorn Chi-Chung Yu, przebywający w Polsce na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Miejsce Zdarzenia”, złożył wizytę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

Prof. Jorn Chi-Chung Yu jest wykładowcą kryminalistyki na Wydziale Prawa Karnego SHSU; oprócz tego prowadzi badania w zakresie chemii kryminalistycznej, mikrośladów i rekonstrukcji miejsca zdarzenia.
Wizyta gościa ze Stanów Zjednoczonych jest kontynuacją rozpoczętej w latach ubiegłych współpracy z placówką uniwersytecką Sam Houston. W trakcie spotkania z kierownictwem CLKP omówiono możliwości finansowania wspólnych projektów badawczych oraz ustalono kolejne etapy współpracy między obiema instytucjami. Prof. Jorn Chi-Chung Yu zwiedził również interesujący go Zakład Chemii oraz kolekcję broni palnej.
Powrót na górę strony