Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania Grupy Roboczej DAPIX (DNA/FP)

Data publikacji 20.03.2015

W dniu 18 marca 2015 roku w Brukseli odbyło się spotkanie podgrupy roboczej DNA/FP Grupy Roboczej Rady UE DAPIX (Working Group on Information Exchange and Data Protection) zorganizowane przez prezydencję Łotwy.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele państw członkowskich UE (z wyjątkiem Chorwacji), Europolu, Służby Prawnej Rady UE (CLS), Komisji Europejskiej i Sekretariatu Generalnego Rady UE. Delegaci zostali zapoznani ze stanem prac implementacji Decyzji Rady 2008/615/WSiSW (decyzji Prüm) w obszarze automatycznej wymiany danych DN i FP. Przedstawiciel CLS wyjaśnił naturę problemów z ogłaszaniem decyzji o operacyjności PC UE i nakreślił plan najbliższych działań. Zgodnie z uzyskanymi informacjami Polska będzie musiała poczekać z uruchomieniem automatycznej wymiany danych FP co najmniej do końca kwietnia bieżącego roku.
Na spotkaniu dyskutowano również na temat akredytacji laboratoriów kryminalistycznych w PC UE na zgodność z normą EN ISO/IEC 17025 (Decyzja Ramowa Rady 2009/905/WSiSW). Delegaci wymienili także doświadczenia na płaszczyźnie przygotowań, wdrożeń oraz prowadzenia wzajemnej międzynarodowej wymiany danych DNA i daktyloskopijnych.
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali podinsp. Beata Krzemińska z Zakładu Daktyloskopii CLKP i kom. Jakub Mondzelewski z Zakładu Biologii CLKP.
Powrót na górę strony