Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Naukowo-Praktyczne "Badanie prędkości pocisków o niskiej energii wyzwaniem współczesnej kryminalistyki"

W dniach 11-13 marca 2015 r. w Olsztynie odbyło się Seminarium Naukowo-Praktyczne pt. „Badanie prędkości pocisków o niskiej energii wyzwaniem współczesnej kryminalistyki”, które jednocześnie było podsumowaniem badań zrealizowanych w ramach projektu o tym samym tytule w całości sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 3/2012 z obszaru na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Projekt pt. „Badanie prędkości pocisków o niskiej energii” o nr DOBR/0007/R/ID2/2012/03 realizowało Konsorcjum w składzie:

  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – Lider
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
  • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Sp. z o.o.

Efektem prac jest utworzone stanowisko badawcze do pomiarów prędkości pocisków o niskiej energii oraz metodyka badań odpowiadająca stosowanym urządzeniom diagnostycznym.

Wśród wielu zaproszonych gości, w seminarium uczestniczył także Dyrektor CLKP insp. dr Waldemar Krawczyk, który oficjalnie otworzył obrady oraz Kierownik Działu Realizacji Projektów na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa z NCBR - Pan Krzysztof Łaba. Podczas seminarium przedstawiciele wszystkich partnerów uczestniczących w projekcie zaprezentowali wyniki swoich prac i wygłosili referaty.

 

Powrót na górę strony