Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Miejsce zdarzenia"

W dniach 18-19 marca 2015 roku w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Miejsce zdarzenia".

Pierwszy dzień konferencji – 18 marca 2015 roku – poświęcony był roli technika kryminalistyki. Wymiana doświadczeń związanych z badaniem miejsca zdarzenia, informacji o nowoczesnych technologiach oraz standardach wykorzystywanych w procesie zabezpieczania miejsca zdarzenia między przedstawicielami organów ścigania i organów procesowych z Polski, Europy i USA służyła wypracowaniu jeszcze bardziej efektywnych praktyk stosowanych na miejscu zdarzenia, tak aby spełniały wymagania nowej ustawy oraz uniemożliwiły podważenie dowodu w sądzie. Integralnym elementem konferencji były pokazy z udziałem techników kryminalistyki z Polski i Wielkiej Brytanii – inscenizacja oględzin miejsca zdarzenia.

Podczas drugiego dnia konferencji – 19 marca 2015 roku – omówiona została rola biegłego oraz organów procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych etapów oględzinowych i badawczych, a także prawidłowego obiegu materiału dowodowego od momentu zabezpieczenia na miejscu zdarzenia do przedstawienia go na sali sądowej w kontekście nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu ww. czynności mogą doprowadzić do zakwestionowania opinii biegłego przez strony procesu. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego ma na celu usprawnienie procedury karnej, poprzez nadanie jej bardziej kontradyktoryjnego charakteru, zbliżonego do systemu prawa karnego obowiązującego w krajach anglosaskich, który przedstawią zaproszeni goście z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Jako prelegenci i moderatorzy wystąpili: prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka (Uniwersytet Warszawski), podinsp. Krzysztof Sawicki (Zakład Służby Kryminalnej, Szkoła Policji w Pile), prof. dr hab. Jan Widacki   (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), dr Mieczysław Goc (Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne), mł. insp. Piotr Trojanowski (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji), Dariusz Knapek (EC Test Systems), Jeremy Smith (Humberside Police), kom. dr n. med. Renata Zbieć Piekarska (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji), dr Kamil Januszkiewicz (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji), Igor Olewiecki (GE Healthcare), Maria Kambosos (Forensic Science Institute of  BKA), Fernando Viegas (Policia Judiciara), Ewa Jędrych i Krzysztof Biskup (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji), Professor Chi Chung Yu, Ph.D. (Department of Forensic Science, College of   Criminal Justice, Sam Houston State University), prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Uniwersytet Warszawski), Professor Peter Bilous (Washington University), Mira Prausnitz (Thermo Fisher Scientific), dr Alfred Staszak (Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze), dr Sebastian Ładoś (Sędzia), Artur Dębski (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji).

 

Powrót na górę strony