Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa kierownictwa biura służby kryminalnej KGP i CLKP z naczelnikami LK KWP/KSP i odpowiedzialnymi za pracę procesową

W dniach 20–21 stycznia 2015 roku w Pile dobyła się odprawa roczna kierownictwa biura służby kryminalnej KGP i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z naczelnikami LK KWP/KSP i odpowiedzialnymi za pracę procesową.

W czasie spotkania omówiono stan przygotowań Policji do działań w warunkach znowelizowanego Kodeksu postępowania karnego, a także najważniejsze zasady przeprowadzania czynności procesowych i badań kryminalistycznych w świetle przepisów, które będą obowiązywać od lipca br.
Dyrektor CLKP insp. dr Waldemar Krawczyk przedstawił zakres działania policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, a naczelnicy laboratoriów z komend wojewódzkich przedstawili ocenę pracy kierowanych przez siebie jednostek.
Uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpień prezentujących możliwości wykorzystania w pracy procesowej policyjnych (KSIP, KCIK, SIS, VIS i prowadzonych w CLKP – AFIS i DNA) i pozapolicyjnych baz danych.
Powrót na górę strony