Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna kadry kierowniczej Policji

W dniach 15–16 stycznia 2015 roku w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyła się narada kadry kierowniczej polskiej Policji, w czasie której omówiono działania Policji w 2014 roku i przedstawiono priorytetowe przedsięwzięcia na rok 2015.

W naradzie uczestniczyli Komendant Główny Policji oraz jego zastępcy, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP oraz przedstawiciele związków zawodowych. Gośćmi byli Wiceminister Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, Prokurator Generalny Andrzej Seremet oraz Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych Marek Wójcik.
W czasie spotkania Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński omówił skuteczność policyjnych działań w 2014 roku oraz przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia, które stoją przed polską Policją w 2015 roku. W swoim wystąpieniu I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Krzysztof Gajewski podsumował działania służby prewencyjnej w 2014 roku. Uczestnicy odprawy omówili także zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przygotowaniem Policji do zmian w Kodeksie postępowania karnego, które będą obowiązywać od 1 lipca tego roku. Poruszono również temat Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Dyrektor CLKP, insp. dr Waldemar Krawczyk podsumował prace laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w 2014 roku.
Powrót na górę strony