Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komitetu Zadaniowego PKN KZ 505 ds. Procesów Kryminalistycznych

Data publikacji 08.01.2015

W dniu 7 stycznia 2015 roku w siedzibie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego odbyło się posiedzenie Komitetu Zadaniowego PKN KZ 505 ds. Procesów Kryminalistycznych, które prowadził przewodniczący komitetu nadkom. Artur Dębski.

W obradach uczestniczyli członkowie KZ, tj. przedstawiciele CLKP, Żandarmerii Wojskowej,  Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych, a także sekretarz komitetu, pani Joanna Skwarek z Sektora Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W trakcie konstruktywnej dyskusji wypracowano wspólne stanowisko KZ odnośnie do bieżących kwestii normalizacyjnych związanych z pracami na szczeblu europejskiego Komitetu CEN/PC 419 "Forensic science processes".
Powrót na górę strony