Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykład seminaryjny „Międzynarodowa wymiana danych daktyloskopijnych”

Data publikacji 17.12.2014

W dniu 16 grudnia 2014 roku w auli Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbył się zorganizowany przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji wykład seminaryjny „Międzynarodowa wymiana danych daktyloskopijnych”.

Uczestników zajęć powitali Prorektor ds. Zasobów Ludzkich i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Przewodniczący Rady Naukowej CLKP prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski  oraz Kierownik Zakładu Daktyloskopii CLKP mł. insp. dr Krzysztof Borkowski.
Wykłady poprowadzili eksperci z Zakładu Daktyloskopii CLKP. Pierwsza część poświęcona była historii oraz obecnej organizacji międzynarodowej wymiany danych daktyloskopijnych. W drugiej części omówione zostały bieżące działania mające na celu usprawnienie procesu wymiany danych pomiędzy krajami. Prelegenci przedstawili obecny stan prac związanych z wdrożeniem zautomatyzowanej wymiany danych daktyloskopijnych w ramach Decyzji WSiSW/615/2008 oraz WSiSW/616/2008 (Decyzji Pruem), a także implementacji przepisów Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 603/2013 dot. ustanowienia systemu Eurodac.
Powrót na górę strony