Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie zorganizowane przez ABW

Data publikacji 18.12.2014

W dniach 17-18 grudnia 2014 roku w Emowie odbyło się zorganizowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego szkolenie "Akredytacja laboratoriów kryminalistycznych w odniesieniu do wymagań Decyzji Ramowej Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne".

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele ABW i CLKP odpowiedzialni za zarządzanie jakością oraz kierownicy jakości z LK KWP/KSP.
W rozpoczęciu pierwszego dnia szkolenia wziął udział Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr Waldemar Krawczyk
CLKP reprezentowali ponadto: Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Zarządzania Jakością nadkom. Elżbieta Marciniak, Zastępca Naczelnika Zakładu Daktyloskopii CLKP nadkom. Edyta Kot, ekspert Zespołu ds. Jakości CLKP podinsp. Ilona Kostwińska, ekspert Zespołu ds. Jakości CLKP nadkom. Artur Dębski oraz biegli z Zakładów Biologii i Chemii – nadkom. Żanetta Makowska i nadkom. Wiktor Dmitruk.
Powrót na górę strony