Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie robocze dotyczące utworzenia bazy „FAVI – dokumenty”

W dniach 10–11 grudnia 2014 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyło się spotkanie robocze dotyczące rozbudowania o zakładkę „Dokumenty” międzynarodowej bazy FAVI administrowanej przez CLKP.

W spotkaniu zorganizowanym przez Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych oraz Zakład Badań Broni i Mechanoskopii CLKP wzięli udział przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Straży Granicznej, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali: nadkom. Agnieszka Wierzbicka, kom. Hubert Deptuła i podinsp. Wojciech Czerniawski z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych oraz Jolanta Siwek i podinsp. Wojciech Ceglarski z Zakładu Badań Broni i Mechanoskopii. Uczestnicy spotkania omówili precyzyjnie konstrukcję zakładki „FAVI-Dokumenty”, ustalili obszary bazy wymagające ostatecznych modyfikacji – w tym zasady przygotowania materiałów przeznaczonych do wprowadzenia do bazy i słownik pojęć.
W trakcie spotkania uczestnicy ćwiczyli umiejętność przygotowania materiałów dotyczących dokumentów i wprowadzania ich do bazy.
Podczas spotkania ostatecznie ustalono niezbędne do przeprowadzenia etapy przed uruchomieniem zakładki „FAVI – Dokumenty”.
Powrót na górę strony