Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa zastępców komendantów wojewódzkich (stołecznego) policji ds. kryminalnych oraz naczelników zarządów Centralnego Biura Śledczego Policji

Data publikacji 16.12.2014

W dniach 15-16 grudnia 2014 roku w Warszawie odbyła się odprawa służbowa zastępców komendantów wojewódzkich (stołecznego) policji ds. kryminalnych oraz naczelników zarządów Centralnego Biura Śledczego Policji

Odprawa poświęcona była ocenie pracy służb kryminalnych za okres 11 miesięcy 2014 roku. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr Waldemar Krawczyk przedstawił podsumowanie pracy laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji, których ocenę przeprowadzało kierownictwo CLKP podczas trwających w roku 2014 wizyt w siedzibach LK KWP.
W odprawie udział wzięła Marzena Kowalska, Zastępca Prokuratora Generalnego.
 
Powrót na górę strony