Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

99th International Educational Conference of the International Association for Identification “Making an Impression in Minneapolis” (USA)

W dniach 10-15.08.2014 roku w miejscowości Minneapolis w USA odbyła się 99. międzynarodowa konferencja naukowa "International Educational Conference – Making an Impression in Minneapolis" zorganizowana przez jedno z najstarszych i największych stowarzyszeń skupiających ludzi zajmujących się kryminalistyką, a mianowicie International Association for Identification - IAI.

W konferencji uczestniczyło ponad 1000 naukowców i praktyków zajmujących się kryminalistycznymi badaniami identyfikacyjnymi osób lub rzeczy.

Udział w spotkaniu przedstawicieli strony polskiej zaplanowany był jako część aktywności związanej z realizacją drugiego zadania projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na rzecz bezpieczeństwa i obronności „Teleinformatyczny moduł kryminalistyczny wspomagający ujawnianie śladów linii papilarnych na trudnych powierzchniach chłonnych i niechłonnych” (DOBR-BIO4/044/13011/2013). Projekt realizowany jest przez konsorcjum składające się z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (lider), Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i przedsiębiorstwa Enigma Sp. z o.o.  W konferencji uczestniczyli kom. Tomasz Szczepański i Urszula Więckiewicz z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz podinsp. dr Sławomir Zubański (kierownik projektu) z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Radosław Nawotka reprezentujący zarówno Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, jak i Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Olsztynie.

W trakcie konferencji przedstawiciele konsorcjum zaprezentowali promujący ww. projekt badawczo-rozwojowy poster, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Informacje na temat realizowanego projektu wraz z posterem zostały zamieszczone na amerykańskiej stronie internetowej poświęconej daktyloskopii, prowadzonej przez byłego pracownika laboratorium kryminalistycznego U.S. Army, Eda Germana, cieszącego się dużym autorytetem w USA (http://onin.com/fp/).

Naukowy program konferencji pozwolił uczestnikom wysłuchać licznych wystąpień przedstawicieli renomowanych ośrodków badawczych i laboratoriów kryminalistycznych agencji rządowych z różnych krajów m.in.: USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Holandii. Referaty dotyczyły w największym stopniu badań daktyloskopijnych. Omawiano w nich zagadnienia związane z określaniem chemicznego składu substancji śladotwórczej oraz jej wpływem na możliwość zastosowania odpowiednich metod detekcji, naukowym podejściem do planowania badań i eksperymentów w daktyloskopii, metodologią ACE-V w badaniach porównawczych, prowadzeniem kompleksowych badań z różnych specjalności i określaniem ich wzajemnego wpływu, obróbką cyfrową obrazu, a także systemami biometrycznymi.

Edukacyjny charakter konferencji podkreśliły liczne warsztaty tematyczne dotyczące zagadnień związanych z badaniami wizualizacyjnymi i identyfikacyjnymi w daktyloskopii, traseologii i fotografii.

W związku z planowanym rozszerzeniem działalności IAI w Europie polska delegacja otrzymała propozycję wstąpienia do stowarzyszenia i czynnego udziału w jego działalności. W chwili obecnej IAI (www.theiai.org) jest główną instytucją certyfikującą personel wykonujący m.in. badania daktyloskopijne, a wystawione przez nie potwierdzenie kompetencji uznawane jest przez wszystkie agencje federalne i stanowe w USA. Z informacji uzyskanych od przedstawiciela Europy w IAI, Aldo Mattei (Carabinieri Scientific Investigation Service – Włochy), wynika, że w przyszłości planowane jest rozszerzenie działalności certyfikującej personel stowarzyszenia także na Europę.

 

Powrót na górę strony