Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia międzylaboratoryjne „Collaborative Study on Shot Range Estimation”

Data publikacji 12.08.2014

Zakład Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji uczestniczył w ćwiczeniach międzylaboratoryjnych organizowanych w ramach grupy Firearms/GSR ENFSI. Dotyczyły one ustalania odległości strzału metodami chemigraficznymi.

Biegli wykonujący ćwiczenia otrzymali serię zdjęć chemicznych odwzorowań dziesięciu przestrzelin porównawczych powstałych w wyniku oddania strzału z dystansu od 2 do 200 cm. Na ich podstawie musieli określić, z jakiej odległości zostały oddane dwa strzały dowodowe. Do oceny wyników stosowano pięciostopniową skalę od „niesatysfakcjonujący” poprzez „wątpliwy”, „satysfakcjonujący”, „dobry” do „bardzo dobrego”. Biegli z Zakładu Chemii CLKP w obu przypadkach uzyskali wynik „bardzo dobry”. Taki sam wynik uzyskało czternaście laboratoriów spośród czterdziestu trzech uczestniczących w teście. Należy podkreślić, że tego typu badania wykonywane są rutynowo w codziennej pracy biegłego z zakresu badań chemicznych.
Powrót na górę strony