Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Biegli CLKP uczestnikami CTS Questioned Documents Examination Test No. 14-521

Data publikacji 08.08.2014

W czerwcu bieżącego roku amerykańska agencja Collaborative Testing Services, Inc z siedzibą w Sterling VA USA po raz kolejny zorganizowała międzylaboratoryjny test dotyczących badań dokumentów. Wzięły w nim udział 173 laboratoria kryminalistyczne z całego świata, wśród nich znalazło się również Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Biegli z Pracowni Technicznych Badań Dokumentów Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP wykonali badania w ramach Questioned Documents Examination Test No. 14-521 ze 100% skutecznością. Nadesłane w sierpniu wyniki potwierdziły, że biegli z CLKP przeprowadzili badania pozwalające na wyciągnięcie kategorycznych, prawidłowych wniosków.
Zestawienie wyników uzyskanych przez wszystkich uczestników testu dostępne jest na stronie internetowej Collaborative Testing Services, Inc FORENSIC TESTING PROGRAM (http://www.ctsforensics.com/).
Powrót na górę strony