Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej między CLKP i Uczelnią Techniczno-Handlową

W dniu 29 lipca 2014 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej podpisały porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej.

W czasie spotkania, w którym uczestniczyli dr Sławomir Wiatr, Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, prof. Ryszard Grosset, Robert Maciejczyk, insp. dr Waldemar Krawczyk, Dyrektor CLKP, podpisano porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej realizowanej w następujących obszarach:
  • organizacja przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym
  • organizacja konferencji i seminariów
  • współpraca przy realizacji projektów badawczych
Powrót na górę strony