Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centralne Obchody Święta Policji

W dniu 26 lipca 2014 roku odbyły się Centralne Obchody Święta Policji. Uczestniczyli w nich przedstawiciele kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – insp. dr Waldemar Krawczyk i mł. insp. Adam Frankowski, a także podkom. Robert Mróz, który odebrał nominację na pierwszy stopień oficerski.

Centralne Obchody Święta Policji rozpoczęły się wręczeniem nominacji i odznaczeń w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu. W uroczystości wzięli udział m.in. Jacek Michałkowski – Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz oraz Podsekretarz Stanu w MSW Grzegorz Karpiński, a także przedstawiciele władz państwowych i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa. Inaugurując uroczyste obchody święta Policji, Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński w swoim wystąpieniu podkreślił szczególny charakter służby w Policji, trud i wysiłek wkładany w wykonywanie tego zawodu oraz podziękował wszystkim policjantkom i policjantom za uzyskane wyniki w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości. Następnie z rąk Jacka Michałowskiego funkcjonariusze otrzymali najwyższe odznaczenia państwowe, a Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz wręczył odznaczenia resortowe.
Dalsza część uroczystości odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rozpoczęła się od złożenia meldunku Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi przez Komendanta Głównego Policji i przeglądu pododdziałów. Następnie podniesiono flagę państwową na maszt i dokonano zmiany posterunku przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wystąpienia zaproszonych gości rozpoczęło przemówienie Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, który podkreślił jak bardzo zmienił się wizerunek Policji i wzrosło do niej zaufanie społeczeństwa. Jednocześnie zwrócił uwagę, że służba w Policji jest bardzo trudna, wymagająca największych poświęceń i bardzo często ponadprzeciętnego zaangażowania. Premier szczególne podziękowania skierował do funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przemocy w rodzinie.
Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji, który podziękował za pochwały kierowane pod adresem kierowanej przez niego formacji, zaznaczając, że jest to wynik ciężkiej pracy wszystkich policjantów. Szef Policji podkreślił, że dzięki podejmowanym działaniom prewencyjnym, a także stanowczemu działaniu policjantów zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa obywateli i zaufanie do Policji i jej funkcjonariuszy.
Kolejny punktem uroczystości było ślubowanie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wręczono także wyróżnienia laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów Policji.
Powrót na górę strony