Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie warsztatowe poświęcone zmianom w procesie karnym

Data publikacji 21.07.2014

W dniu 18 lipca 2014 roku w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyły się zorganizowane przez Biuro Służby Kryminalnej KGP warsztaty z udziałem Komendanta Głównego Policji, przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zastępców komendantów wojewódzkich policji ds. kryminalnych oraz naczelników wydziałów dochodzeniowo-śledczych poświęcone wprowadzanym zmianom do Kodeksu Postępowania Karnego.

Jako główny prelegent wystąpił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości prof. dr. hab. Michał Królikowski, twórca założeń do nowych przepisów, który odpowiedział na wiele istotnych pytań dotyczących wprowadzanej procedury karnej. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji podczas spotkania reprezentowali Dyrektor CLKP mł. insp. dr Waldemar Krawczyk oraz ekspert Zespołu ds. Jakości CLKP nadkom. Artur Dębski .
Powrót na górę strony