Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Audit w nadzorze w CLKP

W dniu 11 lipca 2014 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA przeprowadziło audit w nadzorze.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji od 18 lipca 2003 roku legitymuje się Certyfikatem Systemu Jakości nr 997/1/2003, który uzyskało od PCBC za funkcjonujący system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 (kopia aktualnego Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w zakładce System jakości – Certyfikaty). Podczas tegorocznego auditu monitorowana była działalność CLKP pod względem spełnienia wymagań certyfikacyjnych.
Auditorzy z PCBC obserwowali m.in. realizację zlecenia w Zakładzie Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych, w Zakładzie Broni i Mechanoskopii oraz w Zakładzie Chemii. Zapoznali się również z nową formułą procesu szkolenia biegłych oraz certyfikowanych specjalistów.
Podczas spotkania podsumowującego z kierownictwem CLKP auditor PCBC dr inż. Wojciech Henrykowski wysoko ocenił system zarządzania oraz kompetencje pracowników Laboratorium. Podkreślił duże zaangażowanie dyrekcji i personelu w doskonalenie systemu zarzadzania jakością.
W związku z pozytywną oceną CLKP Certyfikat pozostaje w mocy do 6 sierpnia 2015 roku.
Powrót na górę strony