Media o nas

"Poznać tożsamość po ślinie"

W numerze 6 z 12 lutego 2015 r. "Gazety Radomszczańskiej" ukazał się wywiad z Zastępcą Kierownika Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podinsp. dr Magdaleną Spólnicką