Zakończone

Zaprojektowanie mobilnej platformy do wsparcia badań kryminalistycznych miejsc zdarzeń, w których może występować zagrożenie CBRN

W dniu 27 lutego 2015 roku zakończyła się realizacja projektu Nr O ROB 0015 01/ID15/1 pt.: „Zaprojektowanie mobilnej platformy do wsparcia badań kryminalistycznych miejsc zdarzeń, w których może występować zagrożenie CBRN (Chemiczne, Biologiczne, Radiologiczne, Nuklearne)” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/2011 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Projekt realizowany był w oparciu o umowę podpisaną z NCBR w dniu 27.12.2011 r. przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:
- Politechnika Warszawska – lider konsorcjum
- Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP)
- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
- Zakład Tworzyw Sztucznych „HAGMED” Zając i Tomaszewski
- Firma Stanimex Spółka Jawna.
Całkowity budżet projektu wynosił 4 998 464,60 zł.
 
Celem projektu było zaprojektowanie mobilnej platformy do badania miejsc zdarzeń, na których występują zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka z zakresu CBRN (Chemiczne, Biologiczne, Radiologiczne, Nuklearne). Powodem podjęcia takiego tematu była potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Policji w trakcie zabezpieczania śladów kryminalistycznych w miejscach popełnienia przestępstwa.
Platforma bazuje na opracowanym przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów robocie Gryf®. W trakcie prac została opracowana wielosensorowa platforma do wykrywania zagrożeń CBRN. Po ich stwierdzeniu ma ona podjąć czynności związane z ujawnianiem i zabezpieczaniem śladów, jakie wykonują technicy kryminalistyki. Przy wszystkich ograniczeniach robot ma w miarę możliwości jak najszerzej zastąpić człowieka. Ma on umożliwić prowadzenie prac kryminalistycznych (zabezpieczania śladów i próbek) w warunkach, gdy skażenia CBRN uniemożliwiają pracę człowieka bądź czynią ją niebezpieczną. System jest wyposażony w czujniki monitorujące warunki środowiskowe pod kątem stwierdzonych zagrożeń. Pracą platformy może sterować jedna osoba z przenośnego stanowiska operatorskiego. Ponadto system jest wyposażony niezależnie w kamerę o wysokiej rozdzielczości z funkcją 3D do zbierania informacji o otoczeniu. Konstrukcja systemu umożliwia szybki montaż – demontaż specjalistycznego oprzyrządowania, to jest uchwytów, manipulatorów itp., które są montowane w zależności od rodzaju zabezpieczanych śladów (biologicznych, chemicznych, daktyloskopijnych, mechanoskopijnych, itp.) oraz niezbędne pojemniki do przechowywania tych śladów. W tym celu opracowano i wykonano narzędzia kryminalistyczne dostosowane do zastosowania ich na platformie mobilnej. Konstrukcja mobilnej części systemu umożliwia jego łatwą i skuteczną dekontaminację.