Zakończone

Opracowanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości ilościowych i jakościowych metod identyfikacji nowych substancji objętych kontrolą na mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

W dniu 27 czerwca 2014 roku zakończyła się realizacja projektu „Opracowanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości ilościowych i jakościowych metod identyfikacji nowych substancji objętych kontrolą na mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”, w którym liderem było CLKP, a konsorcjantem firma „IT IDEAS – Michał Jóźwin”.

Od wielu lat w Polsce zagrożenia związane z przestępczością narkotykową utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, a nawet można zaobserwować tendencję wzrostową, co stanowi duży problem społeczny. Jednym z takich zagrożeń jest pojawianie się na nielegalnym rynku coraz to nowych narkotyków, zwykle nieobjętych jeszcze kontrolą Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  W związku z modą na tzw. dopalacze w latach 2011-2013 pojawiło się na rynku około 200 nowych substancji psychoaktywnych. Wiele z nich jest bardzo niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego. Sytuacja taka wymusza ciągłe zmiany w ustawodawstwie, czego dowodem jest to, iż w ciągu ostatnich trzech lat na listę substancji zabronionych, ujętych w załącznikach do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami, zostało wpisanych kilkadziesiąt nowych substancji psychoaktywnych, a ponad 100 kolejnych jest w planach. Aby sprostać wymogom ustawy, laboratoria policyjne, które pełnią rolę wspomagającą dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, zmuszone są do opracowywania coraz to nowych metod analitycznych. Dodatkowo, identyfikacja tych substancji jest bardzo trudna ze względu na to, że różnią się one właściwościami fizykochemicznymi oraz na fakt, że na rynku pojawiają się nieobjęte kontrolą izomery tych substancji. Konieczne zatem było opracowanie skutecznych metod ich jednoznacznej identyfikacji i temu służył zrealizowany projekt. Jego efektem końcowym było stworzenie bazy danych z odpowiednio zabezpieczonym dostępem on-line obejmującej zarówno opracowane metody identyfikacji nowych substancji psychoaktywnych, jak i zbiór widm masowych i spektrofotometrycznych tych substancji. Baza ma charakter otwarty, umożliwiający dodawanie nowych substancji i metod. Ma ona również rozbudowane możliwości filtrowania wyników, co wpływa na jej uniwersalizm i dużą przydatność w codziennej pracy ekspertów. Zarówno opracowane metody, jak i stworzona baza znacznie usprawnią pracę laboratoriów policyjnych, a co za tym idzie, pracę wymiaru sprawiedliwości.