Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadanie insp. Adamowi Frankowskiemu stopnia doktora nauk medycznych

Data publikacji 17.12.2019

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 17 grudnia 2019 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Medyczne Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie podjęła uchwałę o nadaniu insp. Adamowi Frankowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Dysertacja insp. dra n. med. Adama Frankowskiego nosi tytuł „Opracowanie standardów postępowania podczas zdarzeń masowych, w aspekcie medyczno-sądowych i kryminalistycznych problemów związanych z identyfikacją ofiar, jako propozycja koncepcji Zespołu DVI w Polsce”. Autor w sposób wielopłaszczyznowy i kompleksowy zbadał mało obecny w głównym nurcie polskiej nauki obszar związany z występowaniem zdarzeń masowych i identyfikacją ich ofiar. Tematyka poruszona w rozprawie doktorskiej jest istotna dla kryminalistyki, ponieważ 21 maja 2019 roku Polska dołączyła do grona krajów Europy i świata stosujących, rekomendowane przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej – Interpol, procedury wykorzystywane w przypadku zdarzeń masowych skutkujących śmiercią wielu osób, zwłaszcza w skali międzynarodowej.