Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XXXI posiedzenie Grupy Doradczej Eurodac eu-LISA

Data publikacji 04.12.2019

W dniu 4 grudnia 2019 roku w Tallinie (Estonia) odbyło się XXXI posiedzenie Grupy Doradczej Eurodac eu-LISA - Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Teleinformatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Państw Członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Agencji eu-LISA. Państwo polskie reprezentowała asp. szt. Małgorzata Walecka, specjalista z Zakładu Daktyloskopii CLKP.

W czasie spotkania omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem systemu Eurodac oraz działaniami jakie podejmuje eu-LISA w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury zarządzanych operacyjnie systemów centralnych SIS II, VIS, Eurodac, EES i przygotowywanego do wdrożenia ETIAS. Grupa zaakceptowała program pracy na lata 2021-2023. Omówiono działania podgrupy ekspertów technicznych pracujących w ramach Biometric Working Group nad wykorzystaniem danych biometrycznych w systemach zarządzanych przez Agencję. Agencja eu-LISA poinformowała o projekcie, którego celem jest znalezienie i przekazanie państwom członkowskim wspólnego narzędzia do sprawdzania jakości pobieranych odcisków palców oraz wizerunku twarzy, dostosowanego do potrzeb państw członkowskich. Standaryzacja zestawu narzędzi do pobierania odcisków palców, będzie stanowiła duży krok naprzód we wprowadzaniu wysokiej jakości danych biometrycznych do systemu centralnego. Tematem prowadzonych dyskusji były również, zaplanowane na rok 2020, ćwiczenia Multi-System Security/BC Exercise, sprawdzające bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości działania systemów zarządzanych przez eu-LISA. Na zakończenie spotkania przedstawiono plan szkoleń na przyszły rok.