Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna w CLKP ukraińskich ekspertów w ramach instrumentu pomocy technicznej TAIEX

Data publikacji 06.12.2019

W dniach 4–6 grudnia 2019 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w ramach działań programu TAIEX JHA 65440 odbyła się wizyta studyjna ekspertów zajmujących się technicznymi badaniami dokumentów z Kijowskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Ekspertyz Sądowych (KNDISE).

Przedstawiciele kijowskiego instytutu spotkali się z zastępcą dyrektora CLKP insp. dr. Krzysztofem Borkowskim oraz zapoznali się z profilem działalności instytutu, między innymi ze sposobami badań mikrośladów, które zaprezentowała podinsp. Katarzyna Razarenkow biegła Zakładu Chemii CLKP. W trakcie trwającej trzy dni wizyty polscy funkcjonariusze i pracownicy CLKP: kom. mgr inż. Anna Przewor – kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych, podinsp. mgr inż. Artur Dębski – radca Zespołu ds. Jakości, podkom. mgr inż. Anna Jachimczak – biegły z zakresu techniczne badania dokumentów, st. sierż. Ewa Siedlecka – biegły z zakresu techniczne badania dokumentów, mgr Joanna Siedlecka – asystent z pracowni technicznych badań dokumentów oraz biegli z zakresu technicznych badań dokumentów z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych: kom. mgr inż. Marcin Lemieszek z LK KSP, podinsp. mgr Piotr Osemlak, podinsp. mgr Monika Sadowska i mgr Paulina Samulak z LK KWP w Lublinie przedstawili następujące prezentacje:

  • „System Zarzadzania Jakością w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji”;
  • „Techniczne badania dokumentów – zakres wykonywanych analiz”;
  • „Analizy wykonywane zgodnie z procedurą CLKP Badania autentyczności dokumentów zabezpieczonych nr BJ-Z1-Pb-2”;
  • „Identyfikacja indywidualna pieczątek”;
  • „Badanie e-podpisu”;
  • „Nowe wzory polskich dokumentów – nowatorskie rozwiązania w zabezpieczeniu dokumentów przed fałszerstwem”;
  • „Problemy w opiniowaniu ukraińskich dokumentów”;
  • „Wyścigu z fałszerzami ciąg dalszy czyli o nowych metodach podrabiania dokumentów”;
  • „Fałszerstwa wietnamskich paszportów”.

Eksperci KNDISE opowiedzieli o prowadzonych przez nich badaniach oraz omówili zabezpieczenia dokumentów przed fałszerstwem stosowane przez Ukrainę.

Fot. Katarzyna Król (CLKP)