Aktualności

Odprawa Kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji 03.12.2019

W dniach 3 grudnia 2019 roku w „Hotelu Łazienkowskim” w Warszawie odbyła się odprawa kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji.

W odprawie uczestniczyli: Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski, naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Zarządzania Jakością, podinsp. Elżbieta Marciniak oraz radca Zespołu ds. Jakości mł. insp. Artur Dębski, kierownicy zakładów merytorycznych CLKP oraz naczelnicy z laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji. Naczelnicy wojewódzkich laboratoriów kryminalistycznych omówili postępowanie ze zleceniami i obieg materiału dowodowego w poszczególnych laboratoriach. Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski, który jest Kierownikiem polskiego Zespołu DVI przekazał informację o szkoleniu, które ma odbyć się w grudniu 2019 roku z zakresu działań związanych wystąpieniem zdarzenia masowego i praktycznego zastosowania procedur DVI. W trakcie odprawy w imieniu Kierownictwa CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak oraz insp. Adam Frankowski złożyli gratulacje mł. insp. dr hab. Magdalenie Spólnickiej z okazji uzyskania stopnia doktora habilitowanego oraz mł. insp. dr Beacie Speichert-Zalewskiej i podinsp. dr Anecie Pawlińskiej, które uzyskały stopień doktora.