Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie biegłych Zespołów Branżowych ds. badań daktyloskopijnych i traseologicznych oraz koordynatorów AFIS

Data publikacji 20.11.2019

W dniach 18–20 listopada 2019 roku w Kazimierzu Dolnym odbyło się spotkanie biegłych Zespołów Branżowych ds. badań daktyloskopijnych i traseologicznych oraz koordynatorów AFIS, zorganizowane przez Zakład Daktyloskopii CLKP z udziałem: Zastępcy Dyrektora CLKP insp. dr Krzysztofa Borkowskiego, Kierownika Zakładu Daktyloskopii mł. insp. Edyty Kot, administratora AFIS oraz biegłych z zakresu wymienionych specjalności.

W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy AFIS, biegli i kandydaci na biegłych badań daktyloskopijnych oraz traseologicznych z Zakładu Daktyloskopii CLKP, laboratoriów kryminalistycznych kwp/KSP. W trakcie spotkania biegłych badań daktyloskopijnych i koordynatorów AFIS przygotowano projekt nowego wydania metodyki z zakresu badań daktyloskopijnych, omówiono zmiany aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem zbiorów danych daktyloskopijnych oraz kwestie związane z eksploatacją systemu AFIS pod kątem planowanej na rok 2020 aktualizacji systemu AFIS. Ponadto, podinsp. Beata Krzemińska zaprezentowała mobilne stanowisko daktyloskopijne dla programu Hit-Net. Równolegle, biegli badań traseologicznych wymieniali się swoimi doświadczeniami z zakresu zabezpieczania śladów traseologicznych, badań śladów stóp i śladów opon zabezpieczonych na trudnych podłożach.