Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie branżowe certyfikowanych specjalistów z zakresu analizy plam krwawych

Data publikacji 21.11.2019

W dniach 20–21 listopada 2019 roku w Zakładzie Biologii CLKP odbyło się pierwsze spotkanie branżowe certyfikowanych specjalistów z zakresu analizy plam krwawych. Uczestników spotkania przywitali Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski, Kierownik Zakładu Biologii mł. insp. dr hab. Magdalena Spólnicka oraz Zastępca Kierownika Zakładu Biologii Joanna Dąbrowska.

W dwudniowym spotkaniu uczestniczyli certyfikowani specjaliści z zakresu analizy plam krwawych ze wszystkich lk kwp/KSP. W trakcie spotkania omówiono między innymi dotychczasowe funkcjonowanie certyfikowanych specjalistów z ww. specjalności oraz zaprezentowano propozycje zmian wytycznych do prowadzenia czynności z zakresu analizy plam krwawych. W podsumowaniu spotkania wziął udział również dr. hab. Grzegorz Zadora – biegły z zakresu analizy mechanizmu powstawania plam krwawych z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, który zapoznał uczestników spotkania z oczekiwaniami biegłych w zakresie jakości dokumentacji procesowej sporządzanej przez certyfikowanych specjalistów w trakcie oględzin miejsc zdarzeń.